SENIORPLUS. Tecnoloxías emerxentes aplicadas ao desenvolvemento de produtos alimenticios saudables de alto valor engadido elaborados con ingredientes funcionais e orientados a sectores da poboación con necesidades especiais (terceira idade e persoas con alerxias e intolerancias alimentarias.
OT 1. «Promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e unha investigación de calidade»

subvención montiño

SENIORPLUS: O emprego de tecnoloxías emerxentes e nanotecnoloxía aplicada para desenvolver alimentos saudables, de alto valor engadido e de calidade diferenciada, pero a súa vez idóneos polo seu valor nutricional para sectores da poboación con requirimentos especiais, principalmente terceira idade e persoas adultas con alerxias e intolerancias alimentarias. A introdución da nanotecnoloxía e de determinadas tecnoloxías emerxentes como as altas presións nos procesos alimentarios garantirá unha maior aceptación, vida útil e seguridade alimentaria dos produtos, así como tamén a sustentabilidade dos procesos.

senior plus

Axuda concedida: 77.312,75 €

«Subvencionado pola Axencia Galega de Innovación»

Avances alcanzados

 1. En un primer estudio se elaboraron diversos productos cárnicos curados, particularmente algunos de los más consumidos en Galicia con el objetivo de reducir el contenido en sodio.
  Resultado
  : Se consiguió reducir la cantidad de sodio significativamente y obtener una buena aceptabilidad sensorial
 1. Se elaboraron productos tradicionales gallegos procedentes del cerdo con contenido reducido en sodio y se realizan análisis de composición nutricional y vida útil.
  Resultado: Se logró una reducción importante del contenido en sodio y se mantuvo un período de vida útil aceptable.

 1. En el último estudio realizado, se sustituyó parte de la grasa de embutidos tradicionales gallegos por otra con un perfil lipídico más saludable
  Resultado
  : Se logró una reducción considerable del contenido en grasa de estos productos y mejorar su perfil lipídico.

PROXECTO COFINANCIADO:

Productos alimentarios galegos de calidad diferenciada adaptados a sectores da poboación con alerxias e intolerancias. Diversificación de mercados e Internacionalización.
Programa conecta PEME 2014

Proxecto cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013.
Axuda concedida: 93.975,49 €
Dirección General de Política Regional (Comisión Europea)
Dirección General de Fondos Comunitarios (Ministerio de Economía y Hacienda)