ES  |  EN
FÁBRICA DE EMBUTIDOS - ALMACÉN FRIGORÍFICO - SALA DE DESPIECE - MATADERO
Naturalmente Galego
PROXECTO COFINANCIADO:
SENIORPLUS. Tecnoloxías emerxentes aplicadas ao desenvolvemento de produtos alimenticios saudables de alto valor engadido elaborados con ingredientes funcionais e orientados a sectores da poboación con necesidades especiais (terceira idade e persoas con alerxias e intolerancias alimentarias.
OT 1. "Promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e unha investigación de calidade"
SENIORPLUS: O emprego de tecnoloxías emerxentes e nanotecnoloxía aplicada para desenvolver alimentos saudables, de alto valor engadido e de calidade diferenciada, pero a súa vez idóneos polo seu valor nutricional para sectores da poboación con requirimentos especiais, principalmente terceira idade e persoas adultas con alerxias e intolerancias alimentarias. A introdución da nanotecnoloxía e de determinadas tecnoloxías emerxentes como as altas presións nos procesos alimentarios garantirá unha maior aceptación, vida útil e seguridade alimentaria dos produtos, así como tamén a sustentabilidade dos procesos.
Axuda concedida: 77.312,75 €
«Subvencionado pola Axencia Galega de Innovación»
 
PROXECTO COFINANCIADO:
Productos alimentarios galegos de calidad diferenciada adaptados a sectores da poboación con alerxias e intolerancias. Diversificación de mercados e Internacionalización.
Programa conecta PEME 2014
Proxecto cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013.
Axuda concedida: 93.975,49 €
Dirección General de Política Regional (Comisión Europea)
Dirección General de Fondos Comunitarios (Ministerio de Economía y Hacienda)
 
Entrar »
 
 
© Ramiro Martínez, S.L. Sestelo, nº 1 - Baión 36614 Vilanova de Arousa - Pontevedra (España) | INEGA